شاخص 24 ساعت گذشته

145 ناسالم
برای گروه‌های حساس
آلاینده: PM2.5

شاخص هم اکنون

147 ناسالم
برای گروه‌های حساس
آلاینده: PM2.5

روز شمار شاخص آلودگی تا امروز 1398/09/24