شاخص 24 ساعت گذشته

85 سالم
آلاینده: PM2.5

شاخص هم اکنون

68 سالم
آلاینده: PM10

روز شمار شاخص آلودگی تا امروز 1398/07/22

شاخص (AQI) در 48 ساعت گذشته

راهنمای شاخص توصیه های بهداشتی اثرات بهداشتی
پیش بینی 24 ساعت آینده

نقشه شاخص کیفیت هوای امروز 1398/07/22

نقشه شاخص کیفیت هوای فردا 1398/07/23

توضیحات پیش بینی شاخص کیفیت هوا تحلیل پیش بینی آب و هوا

شاخص کیفیت هوا

شاخص در هفت روز گذشته

یکشنبه 21 مهر85
شنبه 20 مهر78
جمعه 19 مهر79
پنج شنبه 18 مهر87
چهارشنبه 17 مهر86
سه شنبه 16 مهر90
دوشنبه 15 مهر80

مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

13971398
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک104.832512.08
سالم17082.1315474.4
ناسالم برای گروه حساس2713.042713.04
ناسالم0010.48
بسیار ناسالم0000
خطرناک0000