شاخص 24 ساعت گذشته

146 ناسالم
برای گروه‌های حساس

شاخص هم اکنون

150 ناسالم
برای گروه‌های حساس

روز شمار شاخص آلودگی تا امروز 1396/09/27

شاخص (AQI) در 48 ساعت گذشته

راهنمای شاخص توصیه های بهداشتی اثرات بهداشتی

وضعیت هواشناسی

دما

8

سرعت باد

0.8m/s


جهت باد
N

W E

S
میزان بارش

0 mm

نقشه شاخص کیفیت هوای امروز

شاخص کیفیت هوا

شاخص در هفت روز گذشته

دوشنبه 27 آذر146
یکشنبه 26 آذر145
شنبه 25 آذر112
جمعه 24 آذر113
پنج شنبه 23 آذر112
چهارشنبه 22 آذر95
سه شنبه 21 آذر101

مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

13951396
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک145.13124.4
سالم20675.4620073.26
ناسالم برای گروه حساس4817.586021.98
ناسالم51.8310.37
بسیار ناسالم0000
خطرناک0000