شاخص 24 ساعت گذشته

75 سالم

شاخص هم اکنون

52 سالم

روز شمار شاخص آلودگی تا امروز 1397/07/24

شاخص (AQI) در 48 ساعت گذشته

راهنمای شاخص توصیه های بهداشتی اثرات بهداشتی

وضعیت هواشناسی

دما

18

سرعت باد

3.1m/s


جهت باد
N

W E

S
میزان بارش

0 mm

نقشه شاخص کیفیت هوای امروز

شاخص کیفیت هوا

شاخص در هفت روز گذشته

سه شنبه 24 مهر75
دوشنبه 23 مهر82
یکشنبه 22 مهر81
شنبه 21 مهر69
جمعه 20 مهر76
پنج شنبه 19 مهر82
چهارشنبه 18 مهر87

مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

13961397
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک104.76104.76
سالم17985.2417382.38
ناسالم برای گروه حساس21102712.86
ناسالم0000
بسیار ناسالم0000
خطرناک0000