شاخص 24 ساعت گذشته

134 ناسالم
برای گروه‌های حساس

شاخص هم اکنون

109 ناسالم
برای گروه‌های حساس

روز شمار شاخص آلودگی تا امروز 1397/05/30

شاخص (AQI) در 48 ساعت گذشته

راهنمای شاخص توصیه های بهداشتی اثرات بهداشتی

وضعیت هواشناسی

دما

نامشخص

سرعت باد

نامشخص


جهت باد
N

W E

S
میزان بارش

mm

نقشه شاخص کیفیت هوای امروز

شاخص کیفیت هوا

شاخص در هفت روز گذشته

دوشنبه 29 مرداد134
یکشنبه 28 مرداد78
شنبه 27 مرداد67
جمعه 26 مرداد69
پنج شنبه 25 مرداد80
چهارشنبه 24 مرداد79
سه شنبه 23 مرداد79

مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

13961397
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک95.8885.23
سالم12481.0511877.12
ناسالم برای گروه حساس2013.072717.65
ناسالم0000
بسیار ناسالم0000
خطرناک0000