شاخص 24 ساعت گذشته

83 سالم
آلاینده: O3

شاخص هم اکنون

65 سالم
آلاینده: O3

روز شمار شاخص آلودگی تا امروز 1398/05/29

شاخص (AQI) در 48 ساعت گذشته

راهنمای شاخص توصیه های بهداشتی اثرات بهداشتی

وضعیت هواشناسی

دما

32

سرعت باد

2.7m/s


جهت باد
N

W E

S
میزان بارش

0 mm

نقشه شاخص کیفیت هوای امروز

شاخص کیفیت هوا

شاخص در هفت روز گذشته

سه شنبه 29 مرداد83
دوشنبه 28 مرداد66
یکشنبه 27 مرداد63
شنبه 26 مرداد88
جمعه 25 مرداد88
پنج شنبه 24 مرداد79
چهارشنبه 23 مرداد77

مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

13971398
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک85.232516.34
سالم11877.1210367.32
ناسالم برای گروه حساس2717.652415.69
ناسالم0010.65
بسیار ناسالم0000
خطرناک0000