شاخص 24 ساعت گذشته

145 ناسالم
برای گروه‌های حساس
آلاینده: PM2.5

شاخص هم اکنون

144 ناسالم
برای گروه‌های حساس
آلاینده: PM2.5

روز شمار شاخص آلودگی تا امروز 1398/09/24

شاخص (AQI) در 48 ساعت گذشته

راهنمای شاخص توصیه های بهداشتی اثرات بهداشتی
پیش بینی 24 ساعت آینده
ناسالم برای گروه های حساس

نقشه شاخص کیفیت هوای امروز 1398/09/24

نقشه شاخص کیفیت هوای فردا 1398/09/25

توضیحات پیش بینی شاخص کیفیت هوا تحلیل پیش بینی آب و هوا

شاخص کیفیت هوا

نمودار شامل اطلاعات تایید شده مربوط به کل ایستگاه های شهر تهران است

شاخص در هفت روز گذشته

یکشنبه 24 آذر145
شنبه 23 آذر122
جمعه 22 آذر106
پنج شنبه 21 آذر76
چهارشنبه 20 آذر94
سه شنبه 19 آذر66
دوشنبه 18 آذر55

مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

13971398
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک155.56259.26
سالم2168019271.11
ناسالم برای گروه حساس3914.445118.89
ناسالم0020.74
بسیار ناسالم0000
خطرناک0000