شاخص 24 ساعت گذشته

62 سالم

شاخص هم اکنون

79 سالم

روز شمار شاخص آلودگی تا امروز 1396/12/28

شاخص (AQI) در 48 ساعت گذشته

راهنمای شاخص توصیه های بهداشتی اثرات بهداشتی

وضعیت هواشناسی

دما

7

سرعت باد

4.2m/s


جهت باد
N

W E

S
میزان بارش

0 mm

نقشه شاخص کیفیت هوای امروز

شاخص کیفیت هوا

شاخص در هفت روز گذشته

یکشنبه 27 اسفند62
شنبه 26 اسفند62
جمعه 25 اسفند87
پنج شنبه 24 اسفند97
چهارشنبه 23 اسفند143
سه شنبه 22 اسفند59
دوشنبه 21 اسفند114

مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

13951396
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک164.41143.86
سالم25871.0724166.39
ناسالم برای گروه حساس8022.0410027.55
ناسالم92.4882.2
بسیار ناسالم0000
خطرناک0000