شاخص 24 ساعت گذشته

54 سالم

شاخص هم اکنون

52 سالم

روز شمار شاخص آلودگی تا امروز 1398/02/06

شاخص (AQI) در 48 ساعت گذشته

راهنمای شاخص توصیه های بهداشتی اثرات بهداشتی

وضعیت هواشناسی

دما

13

سرعت باد

3.8m/s


جهت باد
N

W E

S
میزان بارش

0 mm

نقشه شاخص کیفیت هوای امروز

شاخص کیفیت هوا

شاخص در هفت روز گذشته

جمعه 6 اردیبهشت54
پنج شنبه 5 اردیبهشت54
چهارشنبه 4 اردیبهشت49
سه شنبه 3 اردیبهشت51
دوشنبه 2 اردیبهشت52
یکشنبه 1 اردیبهشت43
شنبه 31 فروردین57

مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

13971398
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک38.112362.16
سالم2772.971437.84
ناسالم برای گروه حساس718.9200
ناسالم0000
بسیار ناسالم0000
خطرناک0000