شاخص 24 ساعت گذشته

84 سالم

شاخص هم اکنون

94 سالم

روز شمار شاخص آلودگی تا امروز 1396/04/07

شاخص (AQI) در 48 ساعت گذشته

راهنمای شاخص توصیه های بهداشتی

وضعیت هواشناسی

دما

24

سرعت باد

4m/s


جهت باد
N

W E

S
میزان بارش

0 mm

نقشه شاخص کیفیت هوای امروز

شاخص کیفیت هوا

شاخص در هفت روز گذشته

دوشنبه 5 تیر84
یکشنبه 4 تیر91
شنبه 3 تیر69
جمعه 2 تیر73
پنج شنبه 1 تیر79
چهارشنبه 31 خرداد108

مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

13951396
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک1111.1199.18
سالم7979.88081.63
ناسالم برای گروه حساس99.0999.18
ناسالم0000
بسیار ناسالم0000
خطرناک0000