شاخص 24 ساعت گذشته

76 سالم

شاخص هم اکنون

63 سالم

روز شمار شاخص آلودگی تا امروز 1397/03/01

شاخص (AQI) در 48 ساعت گذشته

راهنمای شاخص توصیه های بهداشتی اثرات بهداشتی

وضعیت هواشناسی

دما

24

سرعت باد

9.4m/s


جهت باد
N

W E

S
میزان بارش

0 mm

نقشه شاخص کیفیت هوای امروز

شاخص کیفیت هوا

شاخص در هفت روز گذشته

سه شنبه 1 خرداد76
دوشنبه 31 اردیبهشت91
یکشنبه 30 اردیبهشت67
شنبه 29 اردیبهشت81
جمعه 28 اردیبهشت54
پنج شنبه 27 اردیبهشت47
چهارشنبه 26 اردیبهشت54

مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

13961397
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک914.2969.52
سالم4876.194876.19
ناسالم برای گروه حساس69.52914.29
ناسالم0000
بسیار ناسالم0000
خطرناک0000