اطلاعات روزانه جدول شاخص روزانه

جدول شاخص کیفیت هوا (AQI) به تفکیک هر ایستگاه مورخ 1397/05/29 در ساعت 11

ایستگاهCOO3NO2SO2PM10PM2.5
میانگین شاخص ایستگاه ها241025610134116
ماکزیمم شاخص ایستگاه ها651828326194151
اتوبان محلاتی- منطقه 141269547126N
اقدسیه- منطقه 151115 S77103
پونک389983413897
پیروزی- منطقه 1326806214153139
تربیت مدرس- منطقه 618182675130112
ستاد بحران- منطقه 720145766100107
شاد آباد- منطقه 1815894016130106
شریف- منطقه 2 110476146120
شهر ری- منطقه 201173466171132
شهرداری منطقه 23563  10880
شهرداری منطقه 4    N 
شهرداری منطقه 10SSS7N119
شهرداری منطقه 11     S
شهرداری منطقه 16657340S98N
شهرداری منطقه 1917125 4154 
شهرداری منطقه 2113765411183136
شهرداری منطقه 2217 S310897
گلبرگ- منطقه 818S764115110
مسعودیه- منطقه 15167963314793
میدان فتح- منطقه 911153 9194N
پارک رازی- منطقه 1120N2926N123
پارک سلامت- منطقه 17 N4515N134
پارک شکوفه- منطقه 14   N  
پارک قائم- منطقه 18 N NN 
پاسداران- منطقه 3 N NN 
دانشگاه تهران- منطقه 6 N  N 
دانشگاه شهید بهشتی- منطقه 1 N  N 
دانشگاه علم و صنعت- منطقه 432N3619N 
ژئوفیزیک- منطقه 616N8121N128
سوهانک- منطقه 1   N  
شهرداری منطقه 15 N NN 
شهرک چشمه- منطقه 22   N  
فرمانداری شهرری- منطقه 2034N  N151
میدان امام خمینی- منطقه 12      
'S': این دستگاه اندازه گیری در حال تعمیر می باشد.
'N': این دستگاه اندازه گیری در ایستگاه موجود نیست.