شاخص 24 ساعت گذشته

88 سالم

شاخص هم اکنون

53 سالم

روز شمار شاخص آلودگی تا امروز 1396/07/02

شاخص (AQI) در 48 ساعت گذشته

راهنمای شاخص توصیه های بهداشتی اثرات بهداشتی

وضعیت هواشناسی

دما

29

سرعت باد

4.3m/s


جهت باد
N

W E

S
میزان بارش

0 mm

نقشه شاخص کیفیت هوای امروز

شاخص کیفیت هوا

شاخص در هفت روز گذشته

یکشنبه 2 مهر88
شنبه 1 مهر86
جمعه 31 شهریور85
پنج شنبه 30 شهریور84
چهارشنبه 29 شهریور83
سه شنبه 28 شهریور85
دوشنبه 27 شهریور84

مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

13951396
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک115.8594.79
سالم15481.9115884.04
ناسالم برای گروه حساس2312.232111.17
ناسالم0000
بسیار ناسالم0000
خطرناک0000