میزان شاخص آلودگی
38
میزان شاخص آلودگی
15

میزان دمای هوا

7

میزان سرعت باد

1متر بر ثانیه

پیش بینی 24 ساعت آینده

صبح
عصر
4
12
1متر بر ثانیه
پاک 0-50
سالم 51-100
ناسالم برای گروه‌های حساس 101-150
ناسالم 151-200
خیلی ناسالم 201-300
خطرناک بالاتر از 300

نقشه شاخص کیفیت هوای امروز


گزارشات بیشتر


شاخص آنلاین

شاخص کل (AQI)

بیشینه شاخص:34
کمینه شاخص:13
Co
O3
NO2
SO2
PM2.5
PM10
بروز شده در تاریخ 1396/01/04 ساعت 16
شاخص تایید نشده است.
توزیع ایستگاه ها در شهر تهران

اطلاعات آماری

نمودار وضعیت کیفیت هوا
مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

13941395
کیفیت هواتعداد روزدرصدتعداد روزدرصد
پاک236.23205.41
سالم23563.6926170.54
ناسالم برای گروه های حساس10528.468021.62
ناسالم51.3692.43
بسیار ناسالم10.2700
خطرناک0000