شاخص 24 ساعت گذشته

92 سالم

شاخص هم اکنون

75 سالم

روز شمار شاخص آلودگی تا امروز 1396/05/03

شاخص (AQI) در 48 ساعت گذشته

راهنمای شاخص توصیه های بهداشتی اثرات بهداشتی

وضعیت هواشناسی

دما

26

سرعت باد

4.4m/s


جهت باد
N

W E

S
میزان بارش

0 mm

نقشه شاخص کیفیت هوای امروز

شاخص کیفیت هوا

شاخص در هفت روز گذشته

دوشنبه 2 مرداد92
یکشنبه 1 مرداد99
شنبه 31 تیر113
جمعه 30 تیر98
پنج شنبه 29 تیر91
چهارشنبه 28 تیر83
سه شنبه 27 تیر94

مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

13951396
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک118.7397.14
سالم10180.1610280.95
ناسالم برای گروه حساس1411.111511.9
ناسالم0000
بسیار ناسالم0000
خطرناک0000