شاخص 24 ساعت گذشته

84 سالم

شاخص هم اکنون

39 پاک

روز شمار شاخص آلودگی تا امروز 1396/09/02

شاخص (AQI) در 48 ساعت گذشته

راهنمای شاخص توصیه های بهداشتی اثرات بهداشتی

وضعیت هواشناسی

دما

7

سرعت باد

2.9m/s


جهت باد
N

W E

S
میزان بارش

0 mm

نقشه شاخص کیفیت هوای امروز

شاخص کیفیت هوا

شاخص در هفت روز گذشته

پنج شنبه 2 آذر84
چهارشنبه 1 آذر78
سه شنبه 30 آبان123
دوشنبه 29 آبان112
یکشنبه 28 آبان104
شنبه 27 آبان101
جمعه 26 آبان105

مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

13951396
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک124.84104.03
سالم19578.6319377.82
ناسالم برای گروه حساس3815.324417.74
ناسالم31.2110.4
بسیار ناسالم0000
خطرناک0000