شاخص 24 ساعت گذشته

96 سالم
آلاینده: O3

شاخص هم اکنون

72 سالم
آلاینده: PM2.5

روز شمار شاخص آلودگی تا امروز 1398/03/30

شاخص (AQI) در 48 ساعت گذشته

راهنمای شاخص توصیه های بهداشتی اثرات بهداشتی

وضعیت هواشناسی

دما

34

سرعت باد

6.4m/s


جهت باد
N

W E

S
میزان بارش

0 mm

نقشه شاخص کیفیت هوای امروز

شاخص کیفیت هوا

شاخص در هفت روز گذشته

پنج شنبه 30 خرداد96
چهارشنبه 29 خرداد120
سه شنبه 28 خرداد74
دوشنبه 27 خرداد73
یکشنبه 26 خرداد69
شنبه 25 خرداد102
جمعه 24 خرداد68

مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

13971398
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک88.72527.17
سالم7076.096065.22
ناسالم برای گروه حساس1415.2277.61
ناسالم0000
بسیار ناسالم0000
خطرناک0000